Závěrečný třetí díl minisérie o rozvoji čtenářských dovedností se věnuje školám

V předchozí části naší článkové minisérie o podpoře kladného vztahu ke knihám jsme se věnovali knihovnám a jejich významnému přispění k rozvoji čtenářství a čtenářských dovedností dětí nejrůznějšího věku. Zmíněna byla i oběma stranám prospěšná spolupráce knihoven a škol. A právě školám se budeme věnovat v tomto závěrečném dílu série. V mnoha školách existují školní knihovny, které mohou žáci navštěvovat, ale knihami, které mají ihned volně k dispozici, by měly být děti obklopené i přímo ve třídách. Třídní knihovničky totiž mají v rozvoji čtenářství nezastupitelnou roli. Zvlášť v prvních třídách je třeba nezapomínat na to, že je dítě často prostřednictvím slabikářů a čítanek nuceno číst texty, které ho intelektově nerozvíjí, které ho nebaví, nijak dál neinspirují, a je třeba tyto „slabikářové texty“ ještě pravidelně doplňovat předčítáním z vhodných knih. A k tomu mohou třídní knihovničky skvěle posloužit.

Hodí se samozřejmě i při samotné výuce, která může být vedena přímo prostřednictvím vybraných knih, popř. je vhodným výběrem knih doplněna a podpořena. Jak říká učitelka 1. stupně Karolína Procházková ze Základní a mateřské školy v Úhonicích: „Ráda učím v tematických týdnech, což znamená, že se během týdne věnujeme určitému tématu. Pro tato témata vybírám vhodné knihy, se kterými ve třídě pracujeme. Nejčastěji si v kruhu čteme zajímavosti a společně nebo ve skupinách hledáme odpovědi na předem vytvořené otázky či s pomocí knih plníme samostatně nebo na stanovištích různé úkoly.“ A pravidelně se pak stává, že děti tráví přestávky listováním v knihách, které je zaujaly.

Tento článek je součástí obsahu Knihovny Mravenčí chůvy.

Pořiďte si roční vstupné a získejte tak přístup k více než 200 recenzím, rozhovorům, podcastům a dalším článkům ze světa literatury pro děti.

Přejeme vám příjemné čtení i poslech!
Vaše mravenčí chůvy Marie a Julie