Knihovny už dávno nejsou jen půjčovny knih. Pořádají pro školy i veřejnost velké množství akcí vedoucích k rozvoji čtenářství

V první díle naší článkové minisérie o knihách a čtenářství jsme zavítali do několika domácností a mj. jsme se dozvěděli, že pokud chceme v dětech pěstovat lásku ke knihám a čtenářství a rozvíjet čtenářské dovednosti, je dobré, když jsou děti knihami obklopené a mají je k dispozici kdykoliv, když si chtějí něco prohlédnout, přečíst nebo si vyhledat nějakou informaci. Dobrých dětských knih však vychází velké množství a všechny tyhle knihy není možné mít doma. Ať už z důvodů finančních či prostorových. Další knihy si mohou rodiče společně s dětmi půjčovat ve školní či místní veřejné knihovně. Knihovny ovšem nejen půjčují knihy, ale pořádají pro veřejnost či školní kolektivy i spoustu akcí, které vedou k rozvoji čtenářství. A právě knihovnám se budeme věnovat v druhém pokračování naší minisérie o čtenářství a práci s knihami.

Knihovna Třinec: Kniha všemi smysly

Třeba v městské knihovně v Třinci založili pro veřejnost klub MRKni a teď nově i MRKni pro nejmenší (MRKni znamená Máme Rádi Knížky). A knihovnice Marika Zadembská o klubech říká: „Je to koncept rodinného klubu, kdy se setkáváme pravidelně s rodinami a dětmi od miminek a společně trávíme čas nad knihou. Celý klub je vždy čas strávený nad jednou knihou, příběhem, kdy ukazujeme rodičům a dětem, jak se dá nad knihou přemýšlet. Jak se dá kniha prožít všemi smysly. Součástí jsou vždy i aktivity pohybové, hudební, výtvarné, ale základem je vždy kniha a její příběh, postavy a hlavní dějová linka. Zamýšlíme se společně, klademe si otázky, hledáme odpovědi.“ Přímo naživo tak rodičům ukazují, že kniha se nemusí číst jen před spaním, ale klidně i v průběhu dne, a dá se nad ní společně diskutovat, přemýšlet, klást otázky a hledat odpovědi. Zároveň v rámci akce doporučují kvalitní dětské knihy.

Klub MRKni v třinecké knihovně je mezi čtenáři hodně oblíbený

Dopoledne jsou k knihovnách obvykle vyhrazená školním kolektivům, kdy prostřednictvím čtenářských a informačních lekcí či besed (každá z knihoven má název trochu jiný) žáci a studenti pracují s knihami, textem a informacemi. K tomu Marika za třineckou knihovnu dodává: „Při lekcích používáme metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking – RWCT). U dětí starších chceme předat spíše dovednost, jak pracovat s informacemi, jak si je vyhledávat a ověřovat zdroje. U dětí menších nám jde více o prožitek, nalákání na čtení, přemýšlení nad texty.“

Podobně koncipované mají lekce pro školní kolektivy i v městské knihovně v Jičíně. I tam pracují s příběhy či texty. „Texty si často vyhledávají děti samy v knihách nebo na internetu a z nich pak vybírají podstatné informace k tématu, o kterém hovoříme. Při práci s beletristickým textem využíváme různé metody kritického myšlení jako myšlenkovou mapu nebo brainstorming, děti příběhy převyprávějí, dramatizují nebo domýšlejí či dopisují pokračování textu,“ říká za knihovnu Michaela Sehnalová. I ona klade velký důraz na podporu čtenářství a snaží se děti, které do knihovny chodí, „naladit“ na čtení, a pomáhá jim s výběrem vhodných knih. Nejzajímavější knížky předešlého školního roku představuje vždy na konci letních prázdnin i místním pedagogům a ti potom často zahajují školní rok besedou s „doporučeními na čtení“.

Knihovna Vrdy: Spolupráce knihovny a školy se osvědčila

Skvělou spolupráci školy a knihovny představuje i projekt Nové školy Učíme se příběhem, který dětem otevírá svět příběhů pomocí naratologie. Tvůrkyně projektu a zároveň vedoucí knihovny F. V. Lorence ve Vrdech Petra Kobelová o něm říká: „Projekt zaměřuje pozornost dětí nejen na to, co se vypráví, ale i na to, jak se to vypráví, a velmi podporuje spolupráci učitele a knihovníka, kteří žáky společně provází souborem připravených lekcí pro 2. stupeň základních škol. Každý blok má dvě části, první z nich probíhá v knihovně, kdy lekce žákům zprostředkuje teorii a aplikuje ji na vybraných textech, se kterými žáci pracují. Druhá část probíhá následující den ve škole prostřednictvím dílny čtení. Žáci si přinesou své knihy, které si po vymezený čas čtou, a následně s textem podle instrukcí pracují.“ V uplynulém roce společně s paní učitelkou z místní školy vyučovaly střídavě ve škole a v knihovně. Děti tato tandemová výuka baví a navíc je obsah lekcí posouvá dál jak po vědomostní stránce, tak po stránce čtenářské, protože během lekcí dostanou i tipy na celou řadu zajímavých knih.

Tandemová výuka v knihovně a ve škole děti baví

Je zřejmé, že spolupráce knihovny a školy může být prospěšná pro obě strany a přinést mnoho nového i zúčastněným dětem. A právě školy přijdou po rodinách a knihovnách na řadu v dalším pokračování naší minisérie o čtenářství a práci s knihami.

Autoři fotografií: Archiv Knihovny Třinec, Archiv Městské knihovny v Jičíně, Petra Kobelová