Počasí

Kategorie čtenářství

Ochutnávač

Knihu zkoumá za pomoci dospělého spíše jako objekt, sleduje izolované obrazy a hlas předčítajícího, začíná listovat. Pro tuto kategorii jsou vhodná leporela a knihy s pevnými stránkami.

Prohlížeč

S knihou zkušeně manipuluje, listuje za účelem prohlížení ilustrací. Naslouchá četbě předčítajícího, dokáže vnímat příběh a posloupnost děje, zvládá hovořit o obsahu (ať už souvisle o příběhu nebo o jednotlivých ilustracích či zapamatovaných detailech).

Debutant

Osvojuje si technickou schopnost číst, s pomocí dokáže dešifrovat jednoduchý text, významně se opírá o ilustrace.

Pokrokář

Zvládá víceméně techniku čtení, přečte bez asistence souvislejší text, ilustrace podporují samostatnou četbu.

Suverén

Zvládá číst a vnímat rozsáhlejší a komplikovanější text, nepotřebuje ilustrace k plnému pochopení příběhu. Technická i interpretační čtenářská zralost.

Expert

Vybírá si náročnější témata, chápe i komplikovaný jazyk a složité souvislosti. Je už na cestě k literatuře pro dospělé.