Autorská kniha Nikoly Logosové představuje všechny země Evropy ve velkoformátové knize. Každá země je představená na dvoustraně, jejíž těžiště je ilustrace. Ta se rozkládá na většině dvoustrany a skládá se z několika dílčích obrazů, které autorka vybrala jako typické pro danou zemi. Ilustraci doplňuje text, ve kterém jsou části textu a obrazy propojené číslem. Opakující se součástí obrazů je i vyobrazení státu a jeho sousedů, hlavní město, rozloha a počet obyvatel. Autorka se také zaměřuje na typická jídla, kulturu, přírodu i významná místa. Poslouží tak pro prvotní poznávání země. Kniha má obálku v plátně a doporučujeme ji do všech domácích i školních knihovniček. 

Text: Nikola Logosová
Ilustrace: Nikola Logosová
Nakladatelství: Lux
Rok vydání: 2023
Počet stran: 108