Aktuality

Nejnovější knihy, které stojí za otevření.

  Kategorie čtenářství

  OCHUTNÁVAČ
  Leporela a knihy s pevnými stránkami zkoumá za pomoci dospělého spíše jako objekt, sleduje obrazy a hlas, začíná listovat

  PROHLÍŽEČ
  S knihou zkušeně manipuluje, prohlíží ilustrace, naslouchá četbě. Dokáže vnímat příběh, posloupnost děje a hovořit o obsahu

  DEBUTANT
  Osvojuje si schopnost číst, s pomocí dokáže dešifrovat jednoduchý text, významně se opírá o ilustrace

  POKROKÁŘ
  Zvládá víceméně techniku čtení, přečte bez asistence souvislejší text, ilustrace podporují samostatnou četbu

  SUVERÉN
  Čte a vnímá rozsáhlejší a komplikovanější text, ilustrace k plnému pochopení příběhu nepotřebuje

  EXPERT
  Vybírá si náročnější témata, chápe i komplikovaný jazyk a složité souvislosti, je na cestě k literatuře pro dospělé

  Štítky