Zjevení svatého Jana, neboli Apokalypsa, je poslední knihou Bible. Byla sepsána v době krutého pronásledování křesťanů Římany. Mezi prvními křesťany byl Jan, který byl uvězněn na ostrově Patmos. Právě zde se odehrává Janovo zjevení, o kterém tato kniha vypráví. Pomocí obrazů a symbolů líčí budoucnost církve a vítězství beránka (Ježíše Krista) nad utlačovateli. Tento biblický příběh převyprávěla Ivana Pecháčková a je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky, v této knize se jedná o ilustrace Moniky Novotné. Monika Novotná ilustrovala také první biblický příběh z edice Manamana Svoření světa. Součástí knížky jsou také náměty pro dospělé, jak s tématem příběhu a s knihou dále pracovat. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Monika Novotná
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2022
Počet stran: 28