Záměrem knihy je podpořit rozvoj vizuální gramotnosti a kritického myšlení u dětí nad 15 let. Kniha se skládá ze dvou hlavních částí: Čtení obrazů a Tvoření obrazů. První část se zaměřuje na podporu kompetence být schopný číst obrazy. Druhá část se věnuje tvorbě obrazů. Díky knize si tak můžeme začít ve svém okolí všímat toho, jak na nás například působí písmo, jak k nám promlouvají všudypřítomné symboly a loga nebo jakým způsobem předávat v různých situacích sdělení tak, aby mohla být přijata, co nejblíže tomu, co jsme chtěli sdělit. Autorka textu pracuje s myšlenkou, že vizuální komunikace je všude kolem nás a v jejím kritickém porozumění je potřeba se vzdělávat. Kniha je zároveň hodně praktická, což by mohli ocenit především pedagogové a pedagožky. Kapitoly jsou totiž doplněné úkoly s námětem k diskusi. Kniha se tak může hodit v hodinách literatury, výtvarné výchovy, mediální výchovy, základů společenských věd, ale i pro mezioborovou práci studentů a studentek. Kniha je perfektně grafická zpracovaná, grafika i typografie podporují sdělení v textu. 

Text: Kateřina Přidalová
Ilustrace: Karla Gondeková a Kateřina Šebková
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v koedici s organizací Designéři dětem
Rok vydání: 2023
Počet stran: 192