„Příběhy často začínají úslovím „byl jednou jeden“. Náš příběh chce vyprávět o tom, co jednou bylo.“ Tak začínají Stručné dějiny světa, poutavá a živá kniha napsaná pro malé i velké čtenáře. Historik E. H. Gombrich se spíše než na suchá fakta a data zaměřuje na celý rozsah lidské zkušenosti na Zemi. Maluje barvitý obraz válek a výbojů, velkých uměleckých děl, pokroků a omezení vědy, pozoruhodných lidí a důležitých událostí, od Konfucia přes Kateřinu Velikou až po Winstona Churchilla, od vzniku starověkých civilizací až po 1. světovou válku.

Text: Ernst H. Gombrich
Nakladatelství: Argo/Triton
Rok vydání: 2013
Překlad: Eva Pátková
Počet stran: 264

Originální název: Kurze Weltgeschichte für junge Leser
Vyšlo v nakladatelství: DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln