Kniha shrnující myšlenky, které přináší Greta Thunbergová, je velmi čtivě napsaná a zároveň podložená celou řadou faktů. Kniha vysvětluje, v čem je problematické snažit se zachovat dosavadní způsob žití bohatší částí světa, jaké možnosti máme pro to, abychom odvrátili klimatickou krizi a zachovali život na Zemi pro další generace. Srozumitelně vysvětluje, proč je například i snížení teploty o půl stupně důležité a proč máme chtít snížit teplotu ještě o víc. Zavádí nás do dávnější i nedávné historie, aby nás seznámila s Pařížskou dohodou i s posledními výsledky ICPP (Mezivládní panel pro změnu klimatu). Popisuje možnosti získávání energie z obnovitelných zdrojů, problémy s pitnou vodou, potíže s odpady a plasty, důležitost biodiverzity i jak se můžeme stravovat, abychom ochraně životního prostředí pomáhali. Na konci nechybí ani slovníček pojmů a klíčové odkazy. 

Text: Valentina Giannellová
Ilustrace: Manuela Marazziová
Nakladatelství: CPress
Rok vydání: 2020
Překlad: Hana Vašková
Počet stran: 128

Originální název: My name is Greta
Vyšlo v nakladatelství: Centauria