Druhé rozšířené vydání komiksu Tomáše Staňka se odehrává převážně v Praze v roce 2013, kdy hlavní hrdina dospívá a užívá si pomaturitního volna. Sledujeme jeho působení na české graffiti scéně. Hrdina se stává součástí crew, která si dává název KRS a ve které kromě graffiti hraje důležitou roli také přátelství. Hrdina řeší také některá morální dilemata a jejich působení na hraně zákona nebo za ní. Zajímavé je v rámci příběhu sledovat i jeho vztahy s rodinou, které jsou respektující a přijímající. Kniha je doplněna o další dílčí komiksové příběhy z té doby. 

Text: Tomáš Staněk
Ilustrace: Tomáš Staněk
Nakladatelství: Centrala
Rok vydání: 2023
Počet stran: 176