Obrazová encyklopedie češtiny, která se věnuje několika skupinám slov: synonymům, antonymům, homonymům, paronymům, frazémům a idiomům a nářečí. Každou skupinu uvádí poezie Radka Malého. Kniha nepostrádá humor, díky čemuž je učení zábavou. Jde o autorskou knihu Evy Bartošové. Doporučujeme všem dětem na 2. stupni i všem zájemcům o češtinu. 

Text: Eva Bartošová, Radek Malý
Ilustrace: Eva Bartošová
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 2021
Počet stran: 104