Osm pohádek z pera známého a oceňovaného izraelského spisovatele Davida Grossmana se odehrává v každodenním životě. V pěti z nich vystupuje malý kluk Itamar a ve třech z nich malá dívenka Rút. V první z nich se Itamar zlobí na své rodiče, protože jen oni dostávají dopisy a on žádné. Třískne dveřmi, aby nikdo nemohl přehlédnout, jak ho ta situace zlobí. Itamar však vymyslí, že pošle jako dopis sám sebe, protože sám dopis napsat neumí. A jeho tatínek mu se vším pomůže, nalepí mu známku na zadek, odvede na poštu, nechá ho poslat pošťáckým autem a nechá ho doručit až do maminčiny náruče. I ostatní pohádky mají podobné naladění – dospělí pomáhají dětem zvládat nejrůznější situace se snahou o respekt.

Text: David Grossman
Ilustrace: Monika Zemánková
Nakladatelství: Garamond
Rok vydání: 2011
Překlad: Petr Himmel
Počet stran: 96

Originální název: Sipurej Itamar a Sipurej Ruti
Vyšlo v nakladatelství: Am Oved