Kniha v každé kapitole představuje jednu významnou stavbu, na které popisuje i architektonický styl, kam se řadí. Tím se autorka snaží popsat i vývoj architektury v čase. Nezůstává u popisu jedné stavby, ale představuje i další, postavené ve stejném duchu. Při přečtení celé knihy tak získáme představu o šesti klasických architektonických slozích. V knize najdeme například Chufuovu pyramidu, svatostánek Hagia Sofia, mešitu Al-Masdžid al-Harám, palácový komplex Zakázané město či Bílý dům. Kniha je bohatě ilustrovaná Tomem Velčovským.

Text: Marie Kraus
Ilustrace: Tom Velčovský
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 2024
Počet stran: 80