Vyprávění z biblického Nového zákona o období, které nastalo po smrti Ježíše Krista. V knížce najdeme příběh o Ježíšově zjevení na hoře, prvních zázracích, které apoštolové vykonali, o prvních křesťanech, kteří se nechali pokřtít, příběh o seslání Ducha svatého i o uvěznění apoštolů. Kniha je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky, v této knize se jedná o ilustrace Alžběty Moravcové. Součástí knížky jsou také náměty pro dospělé, jak s tématem příběhu a s knihou dále pracovat. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Alžběta Moravcová
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2022
Počet stran: 30