Biblický příběh Nového zákona vypráví o prvních učednících, kteří po Kristově smrti šířili svědectví o Bohu. Vypráví o jejich pronásledování, o prvních křesťanech a obrácení Šavela z Damašku, který se stal z krutého pronásledovatele jedním z nejvýznamějších učedníků a šiřitelů křesťanství. Kniha je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky, v této knize se jedná o ilustrace Dory Dutkové. Součástí knížky jsou také náměty na další navazující aktivity. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Dora Dutková
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2021
Počet stran: 28