Ilustrovaný průvodce pro větší čtenáře představuje výtvarné umění českých zemí od Věstonické venuše až po současnost, kterou reprezentuje dílo Krištofa Kintery Démon růstu. Knihou provází tři děti, Tom, Patrik a Týnka, které si povídají o uměleckých dílech na obrázcích. Prostřednictvím jejich rozhovoru se dozvídáme základní informace i širší souvislosti o jednotlivých dílech. Kniha představuje významná sochařská díla, umělecké předměty, malby i obrazy. Jednotlivá díla vždy zároveň reprezentují určité umělecké období. Knihu velmi zdařile ilustroval Martin Krkošek. 

Text: Veronika Chmelařová
Ilustrace: Martin Krkošek
Nakladatelství: CPress
Rok vydání: 2022
Počet stran: 103