Obsáhlá, čtivě napsaná a skvěle ilustrovaná kniha nás provádí známými i méně známými latinskými a řeckými hesly. Autorka, ovlivněná svou učitelkou latiny, rozdělila hesla do několika kapitol – Slavné citáty, Motta a devízy, Budovy, Životní pravdy, Dobré rady, Lékařství, Peníze, Čas a Smrt. Autorka nejenom hesla vysvětluje, ale objasňuje a přibližuje kontext, ve kterém se hesla stala slavnými nebo k čemu se v historii váží. Vybírá taková, se kterými se děti a dospívající mohou setkat, jako je carpe diem či homo homilis lupus, ale i taková, která by i pro dospělého čtenáře či čtenářku mohla být nová, jako například horas non numero, nisi serenas či ab ovo usque ad mala

Text: Zuzanna Kisielewska
Ilustrace: Acapulco studio
Nakladatelství: Labyrint
Edice: Raketa
Rok vydání: 2023
Překlad: Martin Veselka
Počet stran: 112

Originální název: Nolens volens, czyli chcąc nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich
Vyšlo v nakladatelství: Druganoga