Autorská kniha Terezy Říčanové ukazuje, jak se jí žije s krávou Málinou. Jaké myšlenky ji vedly k pořízení první krávy, jak se vyvíjel její vztah k ní, co Málina do jejího života přináší. Tereza Říčanová se nesnaží nikoho edukovat, přesto z knihy vyplývá ekologický rozměr jejich soužití. Přináší totiž život bez zbytečných obalů, ukazuje, že kráva slouží i dalším lidem. Kniha je plná humoru, ale i velké laskavosti a vděčnosti za život se zvířetem, které můžeme díky knize poznat zas o trochu víc. 

Text: Tereza Říčanová
Ilustrace: Tereza Říčanová
Nakladatelství: Baobab
Rok vydání: 2021
Počet stran: 64