V knize najdou mladí čtenáři vše, co je zajímá o vlivu, jaký má lidské pokolení na světové klima. V úvodu kniha seznamuje s úplnými základy klimatologie a termíny jako je počasí, klima, biomy nebo fosilní paliva. Zabývá se ale především škodlivým vlivem lidské činnosti na životní prostředí. Dozvíme se tak například, co je skleníkový efekt, proč se planeta otepluje nebo proč hladiny moří stoupají. Kniha také nabízí možná řešení a klade četné otázky, které vybízejí k zamyšlení a diskuzi.

Text: Tom Jackson
Ilustrace: Cristina Guitianová
Nakladatelství: Jota
Rok vydání: 2020
Překlad: Pavel Peléšek
Počet stran: 96

Originální název: Climate Change
Vyšlo v nakladatelství: QED Publishing