Útlá knížečka z edice manamana vypráví část biblického příběhu o tom, jak za Ježíšem šly zástupy lidí z Galileje, Desetiměstí, Zajordánska, Judska i Jeruzaléma a Ježíš jim kázal na hoře. Říkal, že blahoslaveným se stane ten, kdo je milosrdný, kdo hladoví a žížní, a další, komu se děje bezpráví. Mluví také o tom, jak důležité je nejprve vyndat trám z oka svého, než začneme vyndávat třísku z oka bratrova. Ilustroval Jakub Mikuláštík. Součástí knihy je metodický list. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Jakub Mikuláštík
Nakladatelství: Meander
Edice: manamana
Rok vydání: 2020
Počet stran: 24