Kniha ukazuje povolání architekta a architektky v celé jeho šíři. Autoři knihy ukazují, že nejde jen o výslednou stavbu a otázku, zda se nám stavba líbí nebo nelíbí, ale o její technické řešení, o kontext, ve kterém se stavba má nacházet, o to, zda bude dobře sloužit svému účelu, jak nám v ní bude, a o celou řadu dalších aspektů. Na několika případových studiích nám autoři ukazují, co všechno museli vzít architekti a architektky v potaz, než bylo možné pustit se do realizace stavby. Jedna z nich se zabývá výstavbou v místě proluky, další se zabývá tím, jak zpřístupnit břeh řeky a udělat z něj atraktivní místo pro odpočinek a trávení volného času, jiná zas realizací školky či knihovny nebo obytného domu na půdorysu, který měl být na šířku velmi úzký. Jazyk knihy je čtivý, vše doplňují převážně černobílé ilustrace v podobě črt. 

Text: Ondřej Dušek a Karolina Jirkalová
Ilustrace: Ondřej Dušek
Nakladatelství: jakost
Rok vydání: 2018
Počet stran: 248