Během kázání na hoře Ježíš mluvil k zástupům lidí, ustanovil modlitbu Otčenáš a kázal lidem o víře a důvěře v Boží lásku a péči. Po kázání se Ježíš spolu s učedníky plavil po jezeře na druhý břeh, když tu je zastihla silná bouře. Učedníci dostali strach a z hrůzou se obraceli k Ježíši, aby je zachránil. Biblický příběh Nového zákona vychází z novozákonních evangelií apoštolů Marka a Lukáše. Kniha je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky. Příběh v této knize doprovází ilustrace Dávida Valoviče. Součástí knížky jsou také náměty pro dospělé, jak s tématem příběhu a s knihou dále pracovat. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Dávid Valovič
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2022
Počet stran: 29