Nových sedm divů světa bylo vybráno v mezinárodní anketě od roku 2000 do roku 2007. Velká čínská zeď, starověké skalní město a pohřebiště Petra, římské Koloseum, mayské město Chichén Itzá, Machu Picchu, indický Tádž Mahal a socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru. O každém z těchto divů se v knize dozvídáme mnoho zajímavostí, od vzniku a konstrukce těchto gigantických staveb po potíže či neobvyklé zajímavosti, které tato místa provázejí. Bohatě ilustrovaná přehledná encyklopedie je vhodná pro společné prohlížení a čtení s menšími dětmi i pro samostatné čtení starších dětí či jako inspirace pro výuku historie a zeměpisu. 

Text: Jiří Bartůněk a Tom Velčovský
Ilustrace: Jan Šrámek
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 2022
Počet stran: 47