Volným pokračováním knihy Hravouka nás opět provází myška, která se tentokrát vydává na cestu za tetičkami do města. Prochází a projíždí tedy krajinou, která se pozvolna stává městskou. Poznáváme s ní jednotlivé druhy rostlin a živočichů, seznamuje se s tématy zimního spánku živočichů, pozorování počasí, stěhování ptáků, stop živočichů i jejich pobytovými znameními, pozorováním noční oblohy a dalšími. Kniha přináší mnoho námětů na dobrodružství a poznávání přírody, od úpravy a filtraci vody přes odlévání stop či sušení bylinek na čaj. Kniha končí jednoduchou deskovou hrou. 

Text: Tereza Vostradovská
Ilustrace: Tereza Vostradovská
Nakladatelství: Běžíliška
Rok vydání: 2021
Počet stran: 60