Kniha Dějiny hudby má velmi propracovaný koncept. Záměrem je seznámit čtenáře a čtenářky s evropskými dějinami klasické hudby. Sami autoři píší, že jsou nakloněni českému vývoji, a proto mezi 33 portréty najdeme hned 10 českých skladatelů. Kniha je rozdělena do kapitol podle období. Každá kapitola má svou barvu, aby se v ní lépe orientovalo. Úvod kapitoly vždy ilustruje výjev, který je pro dané období typický. Pro lepší pochopení je součástí vždy i jedna až několik básní, které nám ve zkratce ukazují, čím je období charakteristické. Poté následují infobloky, které období časově zařazují, ve zkratce popisují dobu, kulturu, hudbu, hudební formy, hudební nástroje a připojují různé zajímavosti. Na to navazují medailonky významných hudebních skladatelů. Autoři se je snaží stručně charakterizovat pomocí několika hesel. Najdeme zde vždy krátký odstavec o tom, jaký byl jejich život, jaká byla jejich hudba, zajímavosti a tipy na poslech. 

Text: Šárka Janeba, František Novák
Ilustrace: Šárka a Jakub Janeba
Nakladatelství: hyjé ateliér
Rok vydání: 2022
Počet stran: 200