Originální autorská kniha Lenky Blažejové si klade za cíl přiblížit čtenářům a čtenářkám vnitřní svět citlivých a introvertních lidí a zároveň ukázat, jak a proč fungují ve vnějším světě. Autorka téma přibližuje pomocí vlastních vzpomínek, popisů svého prožívání, ale opírá se i o celou řadu odborných zdrojů. Jedna kapitola knihy je věnována slavným citlivým a introvertním lidem. Kniha je navíc velmi originálně zpracovaná –⁠ používá ručně psaný font, text a obraz spolu ladí a doplňují se. Knihu doplňuje i tzv. Senzitivní sešit, který může citlivým a introvertním lidem pomoci si uvědomit, co např. potřebují, když se cítí přehlcení nebo jaké jsou jejich silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat. 

Text: Lenka Blažejová
Ilustrace: Lenka Blažejová
Nakladatelství: Lenka Blažejová
Rok vydání: 2022
Počet stran: 184