Pip a Flora jsou oba sirotci a dostanou se do domova pro opuštěné děti ve Sluneční zátoce. Jednoho z jejich pečovatelů, snerga Gorba, vyhodí ředitelka jejich domova slečna Watkynsová. Nevědí ale, že právě ona má ještě sestru, která se jí i celému domovu chce pomstít tím nejkrutějším způsobem. Fantazijní příběh, který inspiroval J.R.R. Tolkiena k napsání Hobita, je o překonávání překážek, odvaze i důvěře v druhé. Vhodný pro společné předčítání. Ilustrovala Melissa Castrillón, ilustrátorka knihy Jedno přání

Text: Knihu E. A. Wykea převyprávěla Veronica Cossanteli
Ilustrace: Melissa Castrillón
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 2021
Překlad: Drahomíra Michnová
Počet stran: 246

Originální název: The Marvellous Land of Snergs
Vyšlo původně: Chicken House