V knize Brnboniéra nás autorka Silvie Šeborová provází známými i méně známými místy v Brně a seznamuje nás s uměleckými díly ve veřejném prostoru. Knihu rozdělila do dvaceti kapitol. Na začátku každé z knih najdete mapku Brna s vyznačenými místy, kde najdete vybraná umělecká díla – sochy, mozaiky, instalace, sloupy, pomníky, pamětní desky a další. Autorce se podařilo napsat texty čtivě, nabízí jak popisy děl, tak hlavně kontextu a doby, kdy díla vznikala. V závěru knihy najdeme krátké medailonky umělců a umělkyň. Kniha je krásně graficky zpracovaná, díla vidíme na fotografiích. Silvie Šeborová se dlouhodobě věnuje popularizaci umění. Je autorkou oceňované knihy pro děti Jak namalovat vejce a také knihy určené dospělým Nedělní party s Picassem: Jak nadchnout děti pro umění.

Text: Silvie Šeborová
Nakladatelství: TIC Brno
Rok vydání: 2022
Počet stran: 229