Benjamínci, děti ze skautské skupiny předškoláků, se tentokrát setkávají na hřišti a pomáhají kamarádovi hledat jeho čepici. V průběhu čísla časopisu se také potkávají s dětmi z dětského domova a chystají se společně na předvánoční oslavu. Pomáhají, učí se a tvoří i v dalších rubrikách. Někdy také něco nebo někdo pomáhá jim. 

Text: Kolektiv autorů
Ilustrace: Kolektiv autorů
Nakladatelství: Tiskové a distribuční centrum Junáka
Rok vydání: 2021
Počet stran: 12