Ben, Mína a další děti spolu s vedoucí Jankou v tomto čísle časopisu pro předškoláky ukazují, že jim na přírodě moc záleží. Dělají pokusy s vodou, ukazují si, jak funguje koloběh vody, vyrábějí jednoduchou meteorologickou stanici či mlýnek na vodu, dělají sirup z jitrocele a poznávají společně přírodu a možnosti její ochrany. 

Text: Kolektiv autorů 
Ilustrace: Kolektiv autorů 
Nakladatelství: Tiskové a distribuční centrum Junáka
Rok vydání: 2021
Počet stran: 12