Další číslo časopisu nás provede podzimem. Ukáže, co se na podzim děje (výlovy rybníků, dozrávání plodů, chystání se na zimu atd.). Seznámí nás s liškou obecnou, bobrem i nutrií. Právě bobrům je věnovaná vystřihovánka – můžete si vyrobit bobří hrad. Ale ani na zástupce rostlinné říše časopis nezapomněl. Vysvětluje nám, proč jsou mechorosty nejen pro zdravý les tak důležité. A pokud rádi tvoříte, budete nadšení z návodu na výrobu sešitů. 

Text: Kolektiv autorů
Ilustrace: Lucie Slavíková
Nakladatelství: Ahoj divočino
Rok vydání: 2021
Počet stran: 36