Interaktivní sešit si klade za cíl provést děti celou českou abecedou. Zaměřuje se na vícero oblastí – sluchové vnímání, jemnou motoriku, rozlišování tvarů i prostorovou orientaci. Děti se v něm mohou naučit i písmena v prstové abecedě. Součástí jsou i QR kódy, které děti navedou na webovou stránku s dalšími úkoly. Děti v sešitu nebudou jen kreslit a psát, ale i stříhat a lepit. Písmena v sešitu nejdou popořadě, jak jsou za sebou v abecedě. V závěru najdeme i nápadník, jak dětem ještě více pomoci se písmena naučit a zároveň se u toho bavit.

Text: Zuzana Šuleková a Pavla Vinklerová
Ilustrace: Petra Waldauf Slabá
Nakladatelství: Pipasik
Rok vydání: 2022
Počet stran: 60