Velkoformátová kniha s pevnými listy nás na začátku seznamuje s několika lidmi, kteří chodí do stejného kostela. Jsou to naprosto různí lidé od dětí po staré lidi, celé rodiny či člověk v těžké životní situaci. Poté nás kniha provází jednotlivými významnými obdobími církevního roku počínaje adventem a konče mezidobím na podzim. Vždy vidíme průřez kostela a jeho blízkého období, v němž i kolem se něco děje. Můžeme sledovat mikropříběhy postav, se kterými jsme se seznámili na začátku. Jednotlivá období navádějí k povídání si o nich a ukazování, jak se projevují v jednotlivých detailech, které vidíme na bezeslovných stránkách. Ke knize existuje i materiál Příručka k Živo(t) v kostele, která je na stažení na webu nakladatelství.

Text: Zuzana Lančová
Ilustrace: Markéta Žižkovská
Nakladatelství: Cesta
Edice: Klíček
Rok vydání: 2022
Počet stran: 24