Převážně komiksovou knihou nás provází dvě postavy – dívka Ráchel a její kamarád a soused Zdenda. Protože Zdena miluje jídlo a má Ráchelku rád, pozve ho Ráchel na sederovou večeři, na kterou se schází i širší Ráchelčina rodina. Díky tomu se nenucenou formou dozvídáme, proč se slaví pesach, jaké části sederový večer má i proč byli Židé vyhnáni z Egypta. Kniha je na mnoha místech velmi humorná a zároveň mohou být informace v ní obsažené pro čtenářstvo velmi zajímavé. Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět ještě více, je v knize i naučná část, která postupně vysvětluje vše do větší hloubky. 

Text: Pavlína Šulcová
Ilustrace: Kakalík
Nakladatelství: Garamond
Rok vydání: 2024
Počet stran: 88