Přehledná encyklopedie představuje 55 nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů od renesance až po konec 20. století. Každému ze skladatelů je věnována jedna dvoustrana. Dozvíme se zde informace o jeho narození, rodině, dětství, vzdělání, o práci, kterou vykonával, osobním a manželském životě, zdraví i smrti. Najdeme zde také informace, v jakém hudebním stylu skladatel tvořil, jaká jsou jeho významná hudební díla, populární melodie, jeho klasický citát a také zajímavost z jeho života a tvorby. Na jednotlivých dvoustranách jsou také vysvětleny nejrůznější hudební pojmy, např. co je to fuga, choreograf, citera, scénická hudba, aj. Knihou provází ilustrace Jiřího Votruby, které umělce na jim věnovaných dvoustranách znázorňují v situacích pro jejich tvorbu typických. 

Text: Anna Novotná
Ilustrace: Jiří Votruba
Nakladatelství: Práh
Rok vydání: 2021
Počet stran: 115