Kniha vypráví o podobenstvích, které Ježíš během svého působení vyprávěl svým učedníkům a dalším posluchačům. V této útlé knížce jsou ve zkrácené verzi převyprávěna podobenství o rozsévači, o nebeském království, o dělnících na vinici, o pošetilých a prozíravých dívkách, o fíkovníku a také podobenství o dobrém pastýři. Ilustrace, které jednotlivá podobenství citlivě dokreslují, vytvořila Anežka Velinská. Kniha je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky. Text v této knize je méně čitelný, a proto knihu doporučujeme především ke společnému čtení s dětmi. Součástí knížky jsou také náměty pro dospělé, jak s tématem příběhu a s knihou dále pracovat. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Anežka Velinská
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2022
Počet stran: 29