Autorská kniha Evy Horské představuje svět opic. První část knihy se zabývá společnými znaky člověka a opic, lidmi, kteří se zasadili o ochranu a poznávání opic, bájemi o opicích a dalšími zajímavými tématy. Druhou část tvoří atlas opic. Na dvoustranách autorka představuje různé druhy opic, uvádí u nich pomocí ikonek jejich velikost, místo, kde žijí, a také stupeň jejich ohrožení. Během čtení čtenářům patrně dojde to, co autorka shrnuje ve „finále“ knihy – totiž, že právě my lidé se významnou měrou podílíme na ohrožování jejich výskytu. Tím, jak ničíme jejich přirozené biotopy nebo je dokonce zabíjíme kvůli masu či srsti, případně i tím, že je prodáváme do zajetí pro zábavu. Kniha tedy nese silné poselství – nemůžeme sice sami zachránit všechno, ale můžeme si například vybrat jeden druh a ten podporovat. Jak říká David Attenborough v citátu v úvodu knihy: příroda je náš spojenec a bude se nám dařit jen tehdy, kdy se o přírodu budeme starat. 

Text: Eva Horská
Ilustrace: Eva Horská
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 2022
Počet stran: 64