Biblický příběh z Nového zákona, ve kterém Ježíš dokázal nasytit mnoho lidí pouze pomocí pěti chlebů a dvou ryb. A také pokračování příběhu, kdy Ježíš dokázal utišit vítr a přejít po hladině jezera. Zázraky, které se udály po smrti Jana Křtitele, kdy Ježíš se svými učedníky putoval po Galileji, jsou dalšími z mnoha vyprávění o Ježíšových velkých činech. Kniha je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky, v této knize se jedná o ilustrace Anastazie Stročkové. Součástí knížky jsou také náměty na další navazující aktivity. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Anastasia Stročkova
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2021
Počet stran: 28