Obrazová encyklopedie nás provádí významnými městy. V samotné knize najdete, že jde o nejmalebnější světová města. Přesto nejvyšší koncetrace je v Evropě. Na začátku knihy je na dvoustraně mapa světa a v ní zakreslená města s číselným označením stran –⁠⁠⁠⁠⁠ dvoustrana tak slouží jako obsah. Zbytek knihy je koncipován tak, že jednotlivá města jsou vždy na dvoustraně a na té nacházíme kratičký odstavec, který město představuje a pak velké množství obrázků s popisky, které jsou podle autorek knihy pro město nejtypičtější. 

Text: Magdalena Konečná
Ilustrace: Jana Sedláčková
Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 2023
Počet stran: 64