Kontrastní karty Andrey Tachezy jsou určené pro stimulaci zraku u nejmenších dětí. V prvních obdobích života děti vnímají pouze kontrasty, proto jsou ilustrace na kartách vyobrazeny pouze v černé, bílé a červené barvě. Obrázky přináší různorodá témata a situace, např. přírodu, dopravní prostředky, hmyz, hvězdy. Součástí praktického balíčku, ve kterém jsou karty uložené, je i dřevěný stojánek určený k držení karet a také úvodní text. Součástí tohoto textu je vysvětlení, jak pomůcku užívat, a také tipy na hry a aktivity, jak s pomůckou pracovat. Kontrastní karty lze využívat i u starších dětí, jako pomůcka pro rozvoj jazyka, slovní zásoby a vyjadřování. 

Text: Veronika Benešová Hudečková
Ilustrace: Andrea Tachezy
Nakladatelství: Verzone
Rok vydání: 2023
Počet stran: 18 karet + úvodní text