Přehled knih

Anotace a náhledy kvalitních knih pro děti

Jsou tam kuny
Jsou tam kuny

Vtipná a chytrá poezie Robina Krále o kunách v různých podobách

Ranařky
Ranařky

O dospívání a odvaze nenechat si všechno líbit

Pompon se nudí
Pompon se nudí

O medvíděti, které už nemůže vydržet nudu a vydá se za dobrodružstvím

Smolný den
Smolný den

O jezevci, který nemá zrovna den, ale vše se v dobré obrátí

Král Vrkú
Král Vrkú

O Jakubovi prchajícím před partou nepřátel a králi Vrkú s fantastickým stromovým bunkrem

Nehoda
Nehoda

Komiks, který je oslavou inkluzivní vesnice Neuerkerode i života jednoho z jejích obyvatel

Kategorie čtenářství

OCHUTNÁVAČ
Leporela a knihy s pevnými stránkami zkoumá za pomoci dospělého spíše jako objekt, sleduje obrazy a hlas, začíná listovat

PROHLÍŽEČ
S knihou zkušeně manipuluje, prohlíží ilustrace, naslouchá četbě. Dokáže vnímat příběh, posloupnost děje a hovořit o obsahu

DEBUTANT
Osvojuje si schopnost číst, s pomocí dokáže dešifrovat jednoduchý text, významně se opírá o ilustrace

POKROKÁŘ
Zvládá víceméně techniku čtení, přečte bez asistence souvislejší text, ilustrace podporují samostatnou četbu

SUVERÉN
Čte a vnímá rozsáhlejší a komplikovanější text, ilustrace k plnému pochopení příběhu nepotřebuje

EXPERT
Vybírá si náročnější témata, chápe i komplikovaný jazyk a složité souvislosti, je na cestě k literatuře pro dospělé

Štítky

Výběr Mravenčí chůvy

Každý měsíc přehled toho nejlepšího, co u nás vyšlo