Autorská kniha Lucie Lučanské se věnuje pěti smyslům. Každému z nich věnuje jednu kapitolu knihy. Napříč knihou se nese příběh o dítěti, které vypráví o tom, kudy chodí na procházku, co tam vidí, co slyší, jak zapojuje chuť, jak to, co potkává, zakouší hmatem, a co po cestě cítí. Ilustrace knihy působí jako dětské, stejně tak lettering. Na předsádce knihy najdeme mapky toho, kudy dítě chodí. V kapitole, která je věnována hmatu, můžeme hmat i přímo zapojit – autorka nás vyzývá k doteku obálky, která je z režného plátna nebo k doteku na části ilustrací, které z nich vystoupají a navíc se ještě jemně třpytí. K zapojení smyslů ale dochází i v ostatních kapitolách, protože výjevy na jednotlivých stránkách k tomu nepřímo vyzývají – takže si představujeme, jak voní bábovka, jak šustí listí, vidíme, jak vypadá barva, které se říká sienna přírodní. 

Text: Lucie Lučanská
Ilustrace: Lucie Lučanská
Nakladatelství: Lux
Rok vydání: 2022
Počet stran: 80