Komiksově podaný příběh o proslulém mistru tesařovi, který v Brně vytvořil zakroucenou fiálu na portálu Staré radnice. Kniha přibližuje nejen jeho strastiplnou cestu Evropou za prací, ale především středověký život bez idealizování. V příběhu sledujeme život mistra Antona od dětství až do chvíle, kdy opustil se svou ženou Annou Brno a vydal se na cestu do Vídně. Podobně temné jako doba jsou i ilustrace. Kniha je v závěru doplněna časovou osou a přehledem významných událostí a také uměleckých děl, která v té době vznikala. 

Text: Michal Konečný
Ilustrace: Pavel Matyska
Nakladatelství: TIC Brno
Rok vydání: 2019
Počet stran: 56