Biblický příběh Nového zákona vypráví o Jidáši Iškariotském, který podle vyprávění Bible Ježíše zradil. Tato útlá knížka z edice Manamana vypráví příběh od chvíle, kdy Ježíš svým posluchačům vypráví o posledním soudu, o velekněžích, kteří se rozhodli oblíbeného Ježíše zbavit a spolu s Jidášem uzavřeli obchod, když jim Ježíše vydá. Příběh pokračuje vyprávěním o poslední večeři Páně a Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě, až po Jidášův polibek, kterým Ježíše vojákům prozradil. Kniha je součástí edice Manamana, kterou nakladatelství Meander zaměřuje na vyprávění biblických příběhů srozumitelnou a citlivou formou pro dětské posluchače. Jednotlivé knihy této edice jsou ilustrované mladými českými výtvarníky, v této knize se jedná o ilustrace Dory Čančíkové. Součástí knížky jsou také náměty pro dospělé, jak s tématem příběhu a s knihou dále pracovat. 

Text: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Dora Čančíková
Nakladatelství: Meander
Edice: Manamana
Rok vydání: 2022
Počet stran: 30