Vyprávění Petra Svobodného s podtitulem Dějiny 20. století pohledem vnuka, dědečka a historika v jedné osobě je věnováno autorovu dědečkovi Ferdinandovi. Knížka představuje krátké příběhy ze života autorovy rodiny, vychází z historek předků, vlastních vzpomínek a rodinných dokumentů. Rodinné příběhy jsou doplněné o vysvětlení významných historických momentů, souvislostí a pojmů, které toto století provázely. Život továrníka Ferdinanda Drdly jistým způsobem kopíruje dějiny 20. století – od jeho narození v roce 1902, období, kdy založil a dovedl k úspěchu svou továrnu na šroubky, kdy byl komunisty odsouzen a vězněn ve Valdicích, kdy byl propuštěn, vyhnán z Prahy a až do konce svého života v roce 1978 žil v nelehkých podmínkách na letní chatě na Hvozdech. Právě s Hvozdy a také s pražským Smíchovem, kde rodina původně žila, je spjatá velká část příběhů, které v knize najdeme. Kniha je psána s nadhledem a láskou k rodinnému odkazu, a také se snahou přiblížit a vysvětlit dnešním dětem historii minulého století. Jednotlivé příběhy doprovází a dokreslují ilustrace Andrey Tachezy.

Text: Petr Svobodný
Ilustrace: Andrea Tachezy
Nakladatelství: Běžíliška
Rok vydání: 2022
Počet stran: 115