Podzimní číslo časopisu Ahoj divočino se věnuje spoustě zajímavých témat. Například tomu, co se děje v přírodě na podzim, veverce obecné či dějinám soužití mezi holuby a lidmi. Dozvíme se, jak se pečuje o holuby v nouzi, jak a v jakých obdobích se dá zpracovávat bez černý či s jakými bezobratlími se můžeme na podzim setkat. Časopis vybízí k přemýšlení o přírodě, ale také přímo k jejímu aktivnímu poznávání. Najdeme v něm několik aktivit, při kterých můžeme zapojit naše smysly a které prohlubují vztah ke všemu živému i neživému kolem nás. Nebo třeba získáme návod, jak v přírodě najít místa, kde žijí veverky.

Text: Kolektiv autorů a autorek
Ilustrace: Lucie Slavíková a autoři a autorky fotografií
Nakladatelství: Ahoj divočino
Rok vydání: 2023
Počet stran: 36