Jarní číslo časopisu Ahoj divočino se věnuje spoustě zajímavých témat. Například tomu, co se děje v přírodě na jaře, poštolce obecné či měření teplot. Dozvíme se, jaký vliv má počasí a prodlužování dní na život rostlin a živočichů. Nebo k čemu se používá česnek medvědí. Časopis vybízí k přemýšlení o přírodě, ale také přímo k jejímu aktivnímu poznávání. Najdeme v něm několik aktivit, při kterých můžeme zapojit naše smysly a které prohlubují vztah ke všemu živému i neživému kolem nás, nebo třeba získáme návod, jak založit kvetoucí louku pro hmyz. 

Text: Kolektiv autorů a autorek
Ilustrace: Lucie Slavíková
Nakladatelství: Ahoj divočino
Rok vydání: 2022
Počet stran: 36